Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Úvod a vymezení problému

 

V dnešní době si většina lidí neuvědomuje důležitost chemie. Když se před nějakým člověkem zmíníte o chemii, vybaví se mu učení složitých vzorců, značek chemických prvků a spousty chemických rovnic a zákonů. Abychom takto nepůsobili na žáky v dnešní době, je důležité podtrhnou jejich zájem o chemii a získat si je tak na svou stranu. Pokud žáky bude chemie bavit, začnou se jí více věnovat a učit se jí. Zájem o chemii u žáků vzbuzují efektní chemické pokusy, které jsou nedílnou součástí chemie. Barevné ohně a dýmy, prskající hromádky, výroba blesků ve zkumavkách, svítící roztoky a mnoho podobných pokusů žáky vysloveně baví. Avšak je tu problém, kterým jsou zákony Evropské Unie a České Republiky. Tyto zákony znemožňují žákům pracovat s doposud používanými chemickými látkami a chemickými přípravky. Učitelé chemie musí absolvovat nespočetně školení o ochraně zdraví žáků při práci a získávají povolení k práci s chemickými látkami ve výuce chemie. Nebezpečné chemické látky a přípravky se dokonce nesmějí ani v budovách školských zařízení skladovat. Jedná se o látky dříve používané, kterými jsou např. kovové cesium, bílý fosfor, kovové rubidium, kapalný brom apod…). Teoretickou výuku je ale nutné podložit ukázkou těchto látek a průběhem jejich zajímavých reakcí. Toho učitel docílí buď demonstračním pokusem, což je pokus, který předvádí on sám, nebo pokusem žákovským (pokud se jedná o jiné látky než výše uvedené). Pokud však učitel nemá laboratorní vybavení, laboratoř ani chemické látky, může využít audiovizuální projekci přes datový projektor nebo videoprojektor. Tato forma žáky zaujme stejně jako reálný pokus, který bývá efektivnější ale nebezpečnější (u některých reakcí). Reálný pokus má však své úskalí, kterým je u reaktivnějších látek práce v digestoři za zapnutého odsávání. Digestoř by měla být základním vybavením laboratoře, přesto však díky své vysoké ceně nebývá často viděna. Proto lze učitelům chemie doporučit audiovizuální projekci. Většina pokusů uvedená v této práci nazvané (Ne)bezpečná chemie se nesmí na základních a středních školách předvádět, kvůli rizikovosti používaných chemických látek. Aby učitel mohl demonstrovat, jak tyto nebezpečné látky vypadají a reagují, byl natočen videopořad (Ne)bezpečná chemie a sepsána stejnojmenná kniha, která na prezentované pokusy obsahuje návody. Kromě návodů na pokusy uvedených na CD, v knize naleznete přehled koncentračních limitů některých používaných chemických látek a seznam R a S vět o nebezpečnosti a nakládání s chemickými látkami. Nedílnou součástí jsou také pokyny pro práci v laboratoři a ukázka bezpečnostního listu chemikálie.