Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Kapitola 9.

Sirouhlík, jodoform a estery

 

 

 

Zelený plamen kyseliny borité

Na předvážkách si navážíme na hodinové sklo 1 - 1,5g kyseliny borité. Kyselinu pak nasypeme do třecí misky. V odměrných válcích si naměříme 2ml 96% kyseliny sírové a 2ml ethanolu. Vše smísíme v třecí misce, kterou podložíme síťkou s drceným porcelánem. V bezpečné vzdálenosti od misky si zapálíme špejli, kterou směs opatrně zažehneme. Pokud provádí učitel pokus jako demonstrační, lze použít i methanolu pro zvýšení barvy plamene. Pozor však na jeho velmi vysokou toxicitu !

 

Výbuch trimethylesteru kyseliny borité

Do digestoře umístíme kuželovou baňku. Na předvážkách si navážíme na hodinové sklo 1,5g kyseliny borité. V odměrném válci si odměřte 2,5-3ml methanolu a do pipety nasajte 1,5ml 96% kyseliny sírové. Vše smíchejte opatrně v baňce v digestoři v pořadí ( kyselina boritá, methanol, kyselina sírová ). Směs v baňce nechte chvilku samovolně reagovat. Zapalte špejli a přibližte se s ní k ústí baňky. Pokud zde trimethylester kyseliny borité vznik, projeví se reakce slabým ale silně viditelným výbuchem zeleného světla.

 

Reakce mědi s jodoformem

Na síťku s drceným porcelánem položíme hodinové sklo, na které nasypeme 1 malou lžičku jodoformu. V plameni kahanu si v kleštích nažhavíme kousek měděného drátku s okem na konci do rudého zabarvení. Nažhaveným drátkem se pak dotkneme hromádky jodoformu. Pokus je lepší předvádět v digestoři !

 

 

 

 

 

Zápalnost sirouhlíku

Do porcelánové misky nalij 50ml sirouhlíku . V plameni plynového kahanu silně zahřej skleněnou tyčinku.Zahřátou tyčinku pak přibliž nad misku se sirouhlíkem. Sirouhlík je jedovatý a jeho páry silně zápalné. Proto se sirouhlík vznítí pomocí zahřáté tyčinky svítivě modrým plamenem.

 

Příprava kosočtverečné síry

Do velké zkumavky nalij 5ml sirouhlíku a přisyp 3-4 větší krystaly síry. Zkumavku se sírou a sirouhlíkem pak třepej v ruce, dokud se síra rozpouští. Když se síra rozpustí upevni zkumavku do svislé polohy do stojanu.Zapal plynový kahan a odpař sirouhlík do vzniku žluté sraženiny, kterou dále vysoušej. Vysušenou látku vyklop na azbestovou síťku. Vzniklá látka žluté barvy je kosočtverečná modifikace síry.

 

Samozápalnost rozpuštěného fosforu

Do zkumavky nalij 5ml sirouhlíku , do kterého ponoř malý kousek bílého fosforu. Třepavým pohybem zkumavkou rozpusť fosfor v sirouhlíku. Na petriho misku polož kruhový filtrační papír,který zalij sirouhlíkem, ve kterém byl rozpuštěn fosfor. Nasáklý papír uchop do chemických kleští a zahřívej v plameni kahanu do vysušení. Když se rozpouštědlo odpaří bílý fosfor se vznítí za vzniku bílých dýmů oxidu fosforečného.