Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Kapitola 8.

Alkiny – aromatické uhlovodíky

 

 

 

Sublimace naftalenu

Do kádinky nasyp 4-6 šupinek naftalenu. Kádinku pak polož na azbestovou síťku, která leží na trojnožce.Kádinku zakryj hodinovým sklíčkem a mírně zahřívej plamenem plynového kahanu. Naftalen se za silného zápachu mění na bílé páry, které se usazují ve formě kuličkovitých krystalů na stěnách kádinky a hodinovém skle. Naftalen má tedy schopnost sublimace.

 

Hoření benzenu 

Na hodinové sklíčko kápni kapku benzenu, kterou zapal hořící třískou. Benzen hoří silně čadivým plamenem za vzniku velikého množství sazí.

 

Hoření toluenu 

Na hodinové sklíčko kápni kapku toluenu, kterou zapal hořící třískou. Toluen hoří silně čadivým plamenem za vzniku velikého množství sazí.

 

Toluen rozpouští ve vodě nerozpustné látky  

Do tří zkumavek upevněných ve stojánku nalij stejné množství toluenu. Do první zkumavky nasyp pár krystalů síry, do druhé ponoř kousek bílého fosforu a do třetí zkumavky vhoď kousek ztuženého tuku. Všechny zkumavky pak protřepej rychlými pohyby v ruce. Všechny látky se v toluenu rozpustí.