Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Kapitola č.9 

Kovy a polokovy

 

 

 

Příprava železa aluminothermií

Do malého keramického květináče nasyp dobře promíchanou směs oxidu železitého a práškového hliníku v poměru 3:2 velké lžičky. Na tuto směs nasyp hořčíkový prášek a zabodni hořčíkovou pásku ( cca. 10cm ).Takto připravený květináček vlož do filtračního kruhu upevněného ve stojanu. Pod květináč polož velkou porcelánovou misku s pískem. Na konci zapal hořčíkovou pásku a ustup alespoň 3-4 metry od aparatury.Květináč začne jiskřit,dno praskne a vzniklé železo se dnem vylije do misky s pískem, kde utuhne.

 

Tání a lití olova

Na triangl upevněný v trojnožce polož kelímek na žíhání. Do kelímku pak nasyp 5-10g olověných granulí.Pod kelímkem zapal plynový kahan a kelímek uzavři víčkem. Po 15 minutách intenzivního zahřívání otevři pomocí chemických kleští víčko kelímku.Přeruš zahřívání a pomocí kelímkových kleští vylij obsah kelímku na azbestovou síťku. Po utvrdnutí si získal olověný odlitek.

 

Tání a lití cínu

Na triangl upevněný v trojnožce polož kelímek na žíhání. Do kelímku pak nasyp 5-10g cínových granulí.Pod kelímkem zapal plynový kahan a kelímek uzavři víčkem. Po 15 minutách intenzivního zahřívání otevři pomocí chemických kleští víčko kelímku.Přeruš zahřívání a pomocí kelímkových kleští vylij obsah kelímku na azbestovou síťku. Po utvrdnutí si získal cínový odlitek.

 

Hoření hliníku

Zapal lihový kahan a na skalpel nanes trochu práškového hliníku. Práškový hliník ze skalpelu nasyp do plamene lihového kahanu. Hliník shořel za vzniku velkého množství drobných zlatých jisker.

 

Hoření železa

Zapal lihový kahan a na skalpel nanes trochu práškového železa. Práškové železo ze skalpelu nasyp do plamene lihového kahanu. Železo shořelo za vzniku velkého množství drobných zlatých jisker.

 

Hoření zinku

Zapal lihový kahan a na skalpel nanes trochu práškového zinku. Práškový zinek ze skalpelu nasyp do plamene lihového kahanu. Zinek shořel za vzniku velkého množství drobných zeleno-modrých jisker.

 

Vyrábíme stříbro

Do erlenmayerovy baňky nalij 150 –200 ml vlažné vody a přisyp 1-2 lžičky dusičnanu stříbrného.Takto připravenou baňku uzavři zátkou,kterou prochází až do roztoku měděná spirála.Po 1-2 hodinách se na mědi usadí velké množství stříbrných chuchvalců, které po vysušení rozetři na prášek. Získal si stříbro vlastní výroby.

 

Jak vypadá rtuť 

Do malinké krystalizační misky odlij na špičku lžičky rtuti. Miskou potom jemně zatřepej. Rtuť se rozletí na malinké kapičky.Tyto kapičky pak sesbírej filtračním papírem, nebo v digestoři zalij kyselinou dusičnou.Rtuť se v kyselině rozpustí za vzniku velkého množství oxidů dusíku.

 

Vyrábíme rtuť  

Do velké těžkotavitelné zkumavky svisle upevněné ve stojanu nasyp 3-4 g oxidu rtuťnatého. Takto připravenou zkumavku při zapnutém odsávání par v digestoři zahřívej plamenem plynového kahanu.Při této reakci se oxid rtuťnatý přemění na plynný kyslík a čistou kovovou rtuť.Připravenou rtuť dále nezahřívej, hrozí totiž nebezpečí smrti při nádechu jejich par.

 

Wůdův kov

Do trianglu upevněného v trojnožce polož porcelánový kelímek na žíhání. Do kelímku nasyp 1g cínu,3,5 g vismutu, 2g olova a 0,5g kadmia. Tuto směs kovů přežíhej jako při pokusu č. 2.

Roztavená směs kovů se nazývá Wůdův kov. Obsah kelímku vylij na azbestovou síťku a uschovej pro příští pokus.

 

Vlastnosti Wůdůova kovu

Do velké kádinky nalij vařící se vodu. Z minulého pokusu uřízni nožem kousek Wůdůova kovu o velikosti padesátihaléřové mince. Takto ukrojený kov ponoř do vařící se vody. Kov se v horké vodě roztavil.

 

Pyroforické olovo

Do suché zkumavky upevněné v ručním držáku nasyp 2-3 g vínanu olovnatého. Zkumavku s vínanem zahřívej tak dlouho, dokud se vínan nevysuší. Vysušenou látku pak nasyp na nehořlavou podložku.Při vysypávání pozoruj déšť jisker a velké množství barevných dýmů.

 

Výbušnost vodíku v balonku

Do erlenmayerovy baňky s užším hrdlem nalij 50ml kyseliny chlorovodíkové a přidej 2-3 velké granule čistého zinku.Přes ústí baňky pak přetáhni nafukovací balonek. Když se balonek naplní vodíkem, tak ho na konci zavaž provázkem. Balonek upevni do stojanu do varného kruhu a zespod se balonku dotkni hořící špejlí. Ozve se obrovská rána a vytvoří se ohnivá clona. Tento pokus se dá provést i v plechovce .( Držíte plechovku s dírkou nahoře zacpanou prstem nad baňkou, pak plechovku postavíte na azbestovou síťku a u dírky zapálíte špejlí ).

 

Přelévání rtuti

Do digestoře umístíme podložku z plastu, nejlépe se hodí nosítka na chemikálie. Na tuto podložku si položíme varnou baňku, do které začneme opatrně přelévat rtuť ze zásobní lahve.

 

Hoření zinku

Na síťku s porcelánovým středem nasypeme 1-2 lžičky práškového zinku. Do středu hromádky nasypeme 1 malinkou lžičku manganistanu draselného, kterou pokapeme 1-2 kapkami glycerolu pomocí pipety s pipetíkem.

 

Výbuch vodíkových bublin

Sestavíme si aparaturu na přípravu vodíku z kuželové baňky, do které nalijeme 50ml kyseliny chlorovodíkové a přidáme k ní 3-4 granulky zinku. Baňku uzavřeme zátkou, kterou prochází ohnutá skleněná trubička, na kterou nasadíme gumovou hadičku. Do kádinky nalijeme 100ml vody a přilijeme trochu saponátu na mytí nádobí. Do tohoto roztoku ponoříme hadičku a zavádíme vodík do vzniku většího množství bublin. Zažehneme špejli a dotkneme se bublin. Nastane prudký výbuch a bublinky shoří. 

 

 

Reakce kyseliny dusičné s mědí, hořčíkem a zinkem

Do stojánku na zkumavky položte 3 zkumavky, do kterých odpipetujte pipetou s nástavcem 3ml koncentrované kyseliny dusičné. Pak do zkumavek s kyselinou vhoďte postupně kousek zinku, hořčíku a mědi.

 

Reakce kyseliny sírové s mědí, hořčíkem a zinkem

Do stojánku na zkumavky položte 3 zkumavky, do kterých odpipetujte pipetou s nástavcem 3ml koncentrované kyseliny sírové. Pak do zkumavek s kyselinou vhoďte postupně kousek zinku, hořčíku a mědi.

 

Reakce oxidu měďnatého se zinkem

Do zkumavky nasypte směs 1 dílu oxidu měďnatého a 1/2 dílu práškového zinku. Tuto směs dobře promíchejte a nasypte ji do těžkotavitelné zkumavky upevněné svisle ve stojanu. Zkumavku zahřívejte ostrým plamenem kahanu.

 

Vznik stříbra v roztoku

Na hodinové sklo si pomocí digitálních předvážek navážíme 1,5g krystalického dusičnanu stříbrného.Do kádinky o objemu 50ml si nalijeme 40ml vody a rozpustíme v ní navážený dusičnan. Když máme roztok hotový, dolijeme ho zbývajícími 10ml vody na 50ml. Do Petřino misky položíme pokroucený měděný drátek a zalijeme ho připraveným roztokem. O hodinu později můžeme na drátku pozorovat buď kovově lesklou, nebo šedavou hmotu tvořenou jemnými jehličkami stříbra.

 

Příprava křemíku metalotermií

Do malého hliněného květináčku nasyp 4 lžičky oxidu křemičitého,1 lžičku mleté síry,1 lžičku mletého dřevěného uhlí a 2 lžičky práškového hliníku. Tento květináček polož do misky s pískem a směs zapal hořčíkovou páskou zapíchnutou ve směsi. Směs za vzniku par síry , velkého množství dýmů a gejzíru jiker vyprodukuje velmi čistý křemík.