Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Kapitola 4.

Jak byl objeven atom ?

 

 

 

Difúze manganistanu draselného do vody

Vezmi velký odměrný válec, který naplň až po okraj vlažnou vodou.Na kruhový filtrační papír nasyp na střed pár velkých krystalů manganistanu draselného. Takto připravený filtrační papír polož na válec s vodou tak,aby se střed papíru s krystaly dotýkal vodní hladiny.Pak nech pokus osudu.Po 20 minutách bude manganistan draselný ( hypermangan ) pronikat vodou do všech stran ( fialový roztok ).

 

Difuze bromu do válce s kyslíkem 

Na dno velkého odměrného válce rychle nalij 1cm silnou vrstvu kapalného bromu. Když se brom začne rozkládat na hnědočervené páry přilož na válec s bromem druhý válec tak,aby se dotýkali ústím .Zhruba za 3-5 minut bude horní válec zaplněn hustými bromovými parami. Brom v digestoři nechte po pokusu dále rozkládat při zapnutém odsávání, nebo zřeďte vodou na tvz.bromovou vodu.

 

Umělá mlha v laboratoři  

Do lahve s koncentrovaným roztokem amoniaku ponoř špejli s nabalenou vatou. Vatou nasáklou amoniakem vytři jednu větší kádinku a umísti hodně daleko od tvého pracovního místa v digestoři. Do lahve s koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou ponoř špejli s nabalenou vatou. Vatou nasáklou v kyselině chlorovodíkové vytři druhou kádinku. Obě vytřené kádinky na sebe překlop ústím. V kádinkách vzniká hustý bílý dým chloridu amonného.

 

Příprava vodíku

Do velké suché zkumavky nasyp 1-2 granulky zinku.Zinek ve zkumavce přelij 5ml 30% kyseliny chlorovodíkové. Na tuto zkumavku překlop druhou tak, aby se dotýkali ústím ( pevně ). Vyvíjející plyn je lehčí než vzduch a proto se musí jímat do zkumavky obrácené dnem vzhůru.

 

Výbušnost vodíku

Vodík připravený v předchozím pokusu zužitkujeme k následujícímu pokusu. Zapal plynový kahan a přilož k jeho plameni zkumavku do které si v minulém pokusu jímal vodík. Ozve se silné štěknutí .Vodík explodoval.

 

Vznik vodní páry hořením

Do velkého odměrného válce nasyp 2-3 gramy manganistanu draselného. Pak do válce nalij 20-25ml 10% roztoku peroxidu vodíku.Válec zazátkuj.Na velkou tlakovou láhev s vodíkem připevni gumovou hadici,na jejímž konci je nasazena dlouhá skleněná trubička vytažená do kapiláry.Začni pouštět plyn z lahve a u ústí kapiláry ho zapal. Hořící vodík vlož do válce s kyslíkem. Stěny válce se v momentě pokryjí kapičkami vody a z válce se line vodní pára.

 

 

Výroba vánočních prskavek

V třecí misce rozetři 5,5g pevného dusičnanu barnatého na jemný prášek. K rozetřenému dusičnanu pak nasyp 2,5g práškového železa, 0,5g práškového hliníku a 1,5g dextrinu ( škrob-lepivý ).K této směsi přidej takové množství vody,aby vznikla hustá černá kaše. Tuto kaši nanes na železný drát a nech zaschnout. Na jeden drát nanes alespoň tři vrstvy. Po dokonalém zaschnutí svůj výtvor zapal.