Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Kapitola 3.

Voda a vzduch základ života

 

 

 

Vlastnosti ledu a suchého ledu

Na dno první krystalizační misky ponoříme kostičku ledu. Na dno druhé krystalizační misky položíme kostičku suchého ledu. Co pozorujeme ? V první misce se led roztéká na vodu, ale suchý led se za efektu mlhy vypařuje do ovzduší. Normální led je zmrzlá voda , kdežto led suchý je tuhý oxid uhličitý,který se na vzduchu rozkládá na plynný oxid uhličitý.

 

Model vodárenského filtru

Na dno keramického květináče nasypeme 5 cm silnou vrstvu štěrku, na štěrk nasypeme 5cm silnou vrstvu hrubšího písku. Na hrubší písek ještě nasypeme 5 cm silnou vrstvu jemného písečku.V kádince připravte suspenzi zeminy a vody, kterou prolijte vodárenským filtrem. Zemina se usadí ve filtru a filtrátem je čistá voda.

 

Příprava kyslíku a jeho důkaz

Na dno erlenmayerovy baňky nasypte 5g oxidu manganičitého a přilijte 20-25 ml 30% roztoku peroxidu vodíku. Zapal špejli a sfoukni ji. Žhnoucí špejli vlož do baňky s kyslíkem. Špejle se vznítí a hoří.Jelikož kyslík podporuje hoření, špejle se vznítila.

 

Příprava kyslíku tepelným rozkladem manganistanu draselného

Do zkumavky vodorovně upevněné ve stojanu zahříváme 2-3 g pevného manganistanu draselného.Vznikající kyslík jímáme do kuželové baňky.Důkaz vzniklého kyslíku provedeme žhnoucí špejlí.

 

Reakce kapalného kyslíku s vodou

Do baňky nalijte vodu.Baňku s vodou pak postavte na keramickou síťku.Potom otevřete termosku s kapalným kyslíkem a trochu nalijte do baňky s vodou. Při této reakci vždy baňka zmrzne tak,že praskne a rozletí se na kousíčky.Kyslík s vodou také reagoval za vzniku husté bílé mlhy.

 

Model hasícího přístroje

Do odsávací baňky nalijte vodu a přisypte 2-3 lžíce jedlé sody ( hydrogenuhličitan sodný ).Do tohoto roztoku nalijte 10ml saponátu na mytí nádobí. Do malé zkumavky nalijte do 3/4 kyselinu chlorovodíkovou (cca. 30% ).Zkumavku pak postavte do baňky a baňku zazátkujte.Baňku pak obraťte dnem vzhůru. Vzniklá pěna stříká proudem z baňky. Vše vypadá jako funkční hasící přístroj.

 

Sloní pěna ve válci

Do odměrného válce nalijte 250ml vody a přisypte 2-3 lžíce jedlé sody.Pak do válce nalijte 5-10 ml saponátu na mytí nádobí. Do malé kádinky pak nalijte 10ml kyseliny chlorovodíkové. Kyselinu pak nalijte do válce s roztokem jedlé sody a saponátu.Vzniká pěna,která proudem vytéká z válce ven. Základní roztok obarvený potravinářským barvivem dává pěně barevnost.

 

Hašení plamene oxidem uhličitým

Do malé plastové lahve nalij ocet a přisyp 1-2 lžičky jedlé sody.V lahvi vzniká oxid uhličitý,který je těžší než vzduch. Zapal 2-3 čajové svíčky a umísti je za sebou do řady. Ústí lahve přidrž nad plamenem svíčky – svíčky v řadě všechny zhasnou. Zjistili jsme, že oxid uhličitý dokáže uhasit plamen.

 

Probublávání oxidu uhličitého vodou

Do malé lahve od piva nasyp 2-3 lžíce jedlé sody a přilij 50ml kyseliny octové 8%.Baňku zazátkuj gumovou zátkou s odvodnou trubičkou, kterou zaveď do kádinky s vodou. Oxid uhličitý vzniklý rozkladem sody kyselinou začne probublávat vodou. Při této reakci vznikne sodová voda vlastní výroby.