Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Kapitola 10.

Nekovy a jejich reakce

 

 

 

Výroba chloru

Do odměrného válce se zábrusnou zátkou nasyp na špičku nože manganistanu draselného. Manganistan draselný pak pokapej 3-4 kapkami koncentrované kyseliny chlorovodíkové. Válec rychle uzavři a v digestoři zapni odsávání. Proti bílému pozadí pozorujeme, že chlor je žlutozelený plyn.

 

Výroba bromu

Do velkého odměrného válce nasyp 2g bromidu sodného a 1g oxidu manganičitého. Na tuto směs kápni pár kapek koncentrované kyseliny sírové. Válec uzavři při zapnutém odsávání par vatou namočenou v nasyceném roztoku sody. Ze směsi se uvolňují husté hnědočervené páry bromu.

 

Výroba jodu

Do velkého odměrného válce nasyp 2g jodidu draselného a 1g oxidu manganičitého. Na tuto směs kápni pár kapek koncentrované kyseliny sírové. Válec uzavři při zapnutém odsávání par vatou namočenou v nasyceném roztoku sody. Ze směsi se uvolňují husté fialové páry jodu, které se ve formě jehličkovitých krystalů usazují na stěnách válce.

 

Odbarvovací schopnost chloru a bromu

Do válce s chlorem vyrobeným podle pokusu č.1 vhoď květ růže. Do druhého válce s parami bromu vyrobenými podle pokusu č.2 vhoď druhý květ růže. V obou případech květ červený zbělá, až zprůhlední.

 

Faraónovi hadi

Na azbestovou síťku nasyp 4-5 g fluoridu sodného a zalij ho 3-5 ml ethanolu ( lihu ). Líh zapal. Z kopečku se hořením začnou vysouvat objemné tuhé produkty , které připomínají hady.

 

Hoření vodíku v chloru

Na tlakovou láhev s vodíkem našroubuj gumovou hadici na jejímž konci je trubička vytažená do kapiláry.Pusť plynný vodík z tlakové lahve a na konci kapiláry ho zapal. Do válce s chlorem vyrobeným podle pokusu č. 1 vlož kapiláru s hořícím vodíkem. Dochází k hoření bez přítomnosti kyslíku !K okraji válce pak přibliž láhev s hydroxidem amonným. Vznikající chlorovodík se prokáže reakcí s plynným amoniakem za vzniku bílých dýmů chloridu amonného.

 

Hoření vodíku v bromu

Na tlakovou láhev s vodíkem našroubuj gumovou hadici na jejímž konci je trubička vytažená do kapiláry.Pusť plynný vodík z tlakové lahve a na konci kapiláry ho zapal. Do válce s bromem vyrobeným podle pokusu č. 2 vlož kapiláru s hořícím vodíkem. Dochází k hoření bez přítomnosti kyslíku !K okraji válce pak přibliž láhev s hydroxidem amonným. Vznikající bromovodík se prokáže reakcí s plynným amoniakem za vzniku bílých dýmů bromidu amonného.

 

Difúze bromu

Do odměrného válce kápni 3-4 kapky kapalného bromu a pozoruj jeho rozklad.Brom se rozkládá na hnědočervené husté páry.Pokus proveď v digestoři.

 

Příprava bromidu hořečnatého

Na hodinové sklíčko kápni větší kapku bromu a na brom polož kousek hořčíkové pásky. Směs se vznítí,hoří, vznikají hnědé páry a velké množství štiplavě zapáchajících dýmů. Při této reakci vznikl bromid hořečnatý.

 

Reakce chloru s železem

Do válce naplněného plynným chlorem vyrobeným podle pokusu č.1, kapitola třináctá vlož žhnoucí železný drát. Ve válci se drát rozzáří více než na vzduchu a vznikají černé dýmy chloridu železitého.

 

Reakce chloru s mědí

Do válce naplněného chlorem vyrobeným podle pokusu č.1, kapitola třináctá vlož žhnoucí měděný drát. Měď se v chloru rozžhaví více než v plameni kahanu za vzniku hustých hnědých dýmů chloridu měďnatého.

 

Příprava jododusíku

Do velké umělohmotné zkumavky nalij 3-5ml 25% roztoku amoniaku. Do amoniaku pak naházej lžičkou 3-5 větších kuliček jodu. Když se vyloučí černá kašovitá sraženina odfiltrujte ji a filtrační papír se směsí zahřívejte v digestoři nad plamenem kahanu na trojnožce s azbestovou síťkou. Když se látka vysuší, pusťte na ni ze vzduchu peříčko ( husí ). Když se peříčko dotkne jododusíku směs za silné rány bouchne za efektního rozprsknutí velkého množství fialových dýmů jodu.

 

Rekce jodu se zinkem

Na předvážkách si navážíme na hodinová skla 3g práškového zinku a 1,5g resublimovaného jodu. Obě látky nasypeme do třecí misky s tloučkem a rozetřeme je krátkými tahy po stěně misky ( miska musí být absolutně suchá jinak se směs vznítí ). Rozetřenou směs pak přesypeme v digestoři do kovové misky, kterou položíme na porcelánovou síťku. Do kapátka nasajeme vodu, se kterou směs pokapeme 1-3 kapkami. Směs se vznítí za vzniku gejzíru jisker a fialových dýmů jodu.

 

Reakce jodu s hliníkem

Na předvážkách si navážíme na hodinová skla 3g práškového hliníku a 1,5g resublimovaného jodu. Obě látky nasypeme do třecí misky s tloučkem a rozetřeme je krátkými tahy po stěně misky ( miska musí být absolutně suchá jinak se směs vznítí ). Rozetřenou směs paak přesypeme v digestoři do kovové misky, kterou položíme na porcelánovou síťku. Do kapátka nasajeme vodu, se kterou směs pokapeme 1-3 kapkami. Směs se vznítí za vziku gejzíru jisker a fialových dýmů jodu.

 

Reakce jodu s hořčíkem

Do laboratorního stojanu upevněte zkumavku tak, aby ležela ve vzduchu v držáku na zkumavky. Do ní nasypte 1-2 kousky jodu a kousek od jodu 1 malou lžičku práškového hořčíku. Zahřejte kahanem jod dokud se nezmění na fialové páry a následně zahřejte hořčíkový prášek.

 

Reakce bromu s draslíkem

Do digestoře umístíme síťku s porcelánovým středem. Na síťku položíme odměrný válec na 250ml. Na filtrační papír si pomocí pinzety vyndáme z ochranné kapaliny krychličku draslíku a ukrojíme z něj 3 malé kousíčky velké jako ½ zrnka čočky. Zbytek kovu vraťte pod ochrannou kapalinu. Do malého odměrného válečku na 25ml nalijeme 4,5ml kapalného bromu a vylijeme ho do velkého válce stojícího na síťce. Nyní stačí jen vhodit velmi opatrně kousky draslíku do válce. Pozor na prudké výbuchy draslíku !

 

Reakce bromu s cínem

Do digestoře umístíme již velmi známou aparaturu složenou ze stojanu, křížové svorky a držáku na zkumavky, do kterého svisle upevníme těžkotavitelnou zkumavku. Do zkumavky odpipetujeme do zkumavky 1cm silnou vrstvu kapalného bromu. Pod zkumavku umístíme porcelánovou misku s pískem a zatáhneme sklo digestoře. Do zkumavky vhodíme kousek staniolu a pozorujeme prudkou reakci.

 

Reakce bromu s hliníkem

Do digestoře umístíme stojan, do kterého pomocí křížové svorky upevníme zkumavku v držáku na zkumavky. Pomocí pipety s pipetíkem odpipetujeme do zkumavky 1cm silnou vrstvu kapalného bromu. Z hliníkové folie uděláme malou kuličku, kterou opatrně vhodíme do zkumavky a počkáme do započnutí velmi bouřlivé reakce.

 

Reakce chloru s ethynem

Připravte si dva odměrné válce. První válec naplňte plynným chlorem a druhý plynným ethynem. Pak ústí obou válců přibližte.

 

Reakce síry se zinkem

Na digitálních předvážkách si navažte na hodinová skla 1g práškového zinku a 2g práškové síry. Na filtračním papíře obě látky smíchejte a nasypte je do tvaru kuželíku na síťku s porcelánovým středem. Síťku se směsí umístěte do digestoře a zažehněte ji hořící špejlí.

 

 

Reakce síry s mědí

Do zkumavky nasypte 1 lžičku práškové síry a přidejte větší kousek měděného plíšku. Zahřátím síry a jejím roztavením dojde k vznícení plechu, který shoří.

 

Reakce síry se rtutí

Do třecí misky nalijeme pomocí kapátka trochu rtuti. Přidáme malou lžičku práškové síry a obě látky třeme tloučkem v třecí misce do hnědavého zabarvení vznikající sloučeniny. Vzniklá hnědá látka je sulfid rtuťnatý, který na světle černá.

 

Reakce síry s kyslíkem

Do malé baňky naplněné kyslíkem připraveným rozkladem peroxidu vodíku oxidem manganičitým zasuňte na spalovací lžičce zapálenou síru.

 

 

 

 

 

 

Vznik plastické síry

Do žíhacího kelímku nasypte síru až po okraj a zahřejte ho v trianglu na trojnožce ostrým plamenem kahanu. Když je síra přetavena na viskózní černou kapalinu uchopte kelímek do kleští a vylijte jeho obsah do vody v krystalizační misce.

 

 

Reakce fosforu s chlorečnanem draselným

Na porcelánovou síťku nasypte na špičku lžičky červeného fosforu a na špičku lžičky chlorečnanu draselného. Směs nemíchejte a uhoďte do ní kladivem.

  

Hoření fosforu v kyslíku

Do malé baňky naplněné kyslíkem připraveným rozkladem peroxidu vodíku oxidem manganičitým zasuňte na spalovací lžičce zapálený červený fosfor.

 

Reakce bromu s fosforem

Do digestoře umístíme kádinku, kterou položíme na porcelánovou síťku. Na dno kádinky navršíme malý kopeček červeného fosforu ( asi tak na špičku lžičky ). Do kapátka nasajeme kapalný brom a pokapeme jím červený fosfor v kádince. Fosfor se vznítí a shoří za vzniku bromidu fosforitého.

 

Absorbce aktivním uhlím 

Do kuželové baňky se zábrusnou zátkou kápni 2-3 kapky kapalného bromu a baňku uzavři zátkou.Když se brom rozloží na hnědočervené páry nasyp do baňky 3-5 malých lžiček aktivního uhlí.Pozoruj odbarvování plynného bromu.

 

Hoření síry

Do porcelánové misky nasyp 1-2 g práškové síry a zapal ji plamenem kahanu. Po místnosti brzy ucítíš oxid siřičitý,který štiplavě zapáchá.

 

Výroba jednoklonné síry

Do odpařovací misky nasyp 5-10g práškové síry.Misku pak postav na azbestovou síťku pod kterou zapal plynový kahan. Misku se sírou zahřívej do vzniku žluté kapaliny. Po roztátí rychle za pomoci kleští ochlaď misku ve vodě s ledem. Síra začne krystalovat na jehličkovité krystaly po celé misce. Takto jsme připravili jednoklonnou síru.

 

 

Samozápalnost bílého fosforu

Do kulaté baňky nalij peroxid vodíku a baňku umísti do středu trojnožky. Pod baňkou s peroxidem vodíku polož zapálený plynový kahan a baňku zahřívej. Na spalovací lžičku polož kousek bílého fosforu a vlož ji do baňky. Bílý fosfor reaguje s kyslíkem vzniklým rozkladem peroxidu vodíku za vzniku oxidu fosforečného ( plynného ), který v baňce svítí jako měsíc.

 

Bílý fosfor a jeho reakce s kyslíkem

Na azbestovou síťku polož kousek bílého a červeného fosforu. Sleduj reakci. Stopni za kolik vteřin se vznítí bílý fosfor a jestli se vznítí fosfor červený.

 

Sublimace červeného fosforu

Do zkumavky svisle upevněné ve stojanu nasyp malou lžičku červeného fosforu a zkumavku zespod zahřej plamenem plynového kahanu. Červený fosfor sublimuje na fosfor bílý,který se ve zkumavce vznítí oslnivě zářícím bílým plamenem za vzniku velkého množství dýmů oxidu fosforečného.

 

Sulfid fosforečný

Na hodinové sklíčko polož kousíček bílého fosforu ,na který nasyp 1 malou lžičku práškové síry. Když pak dojde k samovznícení fosforu začne reagovat se sírou za vzniku ohnivé clony a velkého množství bílých dýmů.

 

Příprava sulfidu měďnatého 

Na azbestovou síťku nasyp 1 lžičku práškové mědi a 1 lžičku práškové síry. Směs dobře promíchej a zažehni hořící špejlí. Směs shoří za vzniku jisker a hustých hnědých dýmů.

 

 

Příprava sulfidu hlinitého 

Do porcelánového kelímku na žíhání nasyp 2 lžičky práškové síry a 3 lžičky těžkého hliníkového prachu.Kelímek upevni do trianglu, který polož do středu trojnožky. Kelímek uzavři víčkem a začni zahřívat plamenem plynového kahanu. Pod kelímek po dvou minutách postav misku s pískem a odstav kahan. Z kelímku odletí víčko a oxidy síry. Po vývinu oxidu siřičitého kelímek uchop do kleští a prudce ochlaď ve vodě s ledem.Vzniklý sulfid hlinitý má stříbrolesklou barvu.

 

Příprava sulfanu 

Do baňky se zábrusnou zátkou nalij 25ml 30% kyseliny chlorovodíkové a přisyp 2g sulfidu železnatého vyrobeného podle pokusu č.2 . Baňku uzavři zátkou. Po třech minutách otevři baňku a přičichni si, jestli se vyvinul sulfan ( zápach po shnilých vejcích ).

 

Vyrábíme sulfidy psaním 

Připrav si vodné roztoky solí : síranu železnatého,síranu měďnatého, síranu zinečnatého a síranu olovnatého.Na filtrační papír pomocí štětce nakresli vzorec použité soli příslušným roztokem. Papír pak vlož v kleštích do baňky se sulfanem. Ze síranu se za pomoci plynného sulfanu vysráží barevný sulfid.

 

Barvy sulfidů : Síran měďnatý = sulfid měďnatý ( modrá )

 Síran železnatý = sulfid železnatý ( tmavě zelená )

 Síran zinečnatý = sulfid zinečnatý ( světle šedá )

 Síran olovnatý = sulfid olovnatý ( tmavě šedá až černá )

 

Oxidace sulfidu olovnatého 

Do petriho misky polož filtrační papír s vysráženým sulfidem olovnatým z minulého pokusu. Pak do misky nalij 30-40 ml 30% peroxidu vodíku. Nápis zmizí .