Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Kapitola 7. 

Alkalické kovy

 

 

 

Krájení alkalických kovů nožem

Ze zásobní lahve vyndej kousek sodíku na filtrační papír pomocí pinzety. Sodík drž v pinzetě a skalpelem ukroj kousek o velikosti hrachového zrnka. Ze zásobní lahve vyndej kousek draslíku na filtrační papír pomocí pinzety . Draslík drž v pinzetě a skalpelem ukroj kousek o velikosti hrachu. Ze zásobní lahve vyndej kousek lithia na filtrační papír pomocí pinzety. Lithium drž v pinzetě a skalpelem ukroj kousek o velikosti hrachového zrnka.

 

Barvení plamene

Zapal plynový kahan. Do kádinky s vodou namoč skleněnou tyčinku, na kterou nanes pár krystalků chloridu sodného. Tyčinku se solí alkalického kovu vlož do plamene plynového kahanu.Plamen kahanu se zbarvil na žluto,což dokazuje sodíkové kationty. Tento pokus proveď i s chloridem draselným a chloridem lithným.Chlorid draselný zbarvil plamen na fialovo,což dokazuje kationty draslíku.Chlorid lithný zbarvil plamen na červeno, což dokazuje kationty lithia.

 

Jak vypadá rubidium a cesium ?

Pozoruj zatavenou ampuli s cesiem. Cesium má zlatavou barvu a vypadá jako kapalné zlato. Pozoruj zatavenou ampuli s rubidiem. Rubidium má stříbrnou barvu a vypadá jako kapalné stříbro.

 

Samozápalnost alkalických kovů

Na azbestovou síťku polož vedle sebe kousek sodíku,draslíku a lithia o velikosti hrášku. Nech na kovy působit vzdušný kyslík. Všechny tři kovy se postupně samovolně vznítí a shoří. Sodík shoří žlutým plamenem,lithium červeným a draslík fialovým plamenem.

 

Tání sodíku v parafínovém oleji

Do zkumavky svisle upevněné ve stojanu nalij 5ml parafínového oleje a přidej kousek sodíku o velikosti hrachového zrnka. Zkumavku zespod zahřívej plamenem plynového kahanu, dokud se sodík teplem neroztaví.

Sodík se změnil ve stříbrolesklou kapičku.

 

Krájení sodíku a draslíku

Z ochranné kapaliny vyndáme pomocí pinzety na filtrační papír krychličku sodíku, kterou řádně osušíme. Osušenou krychličku si podržíme pinzetou a pokusíme se ji překrojit nožem. Stejně postupujeme i s draslíkem. Porovnáme barvu kovů a jejich měkkost.

 

Reakce sodíku s vodou

Na filtrační papír vyndáme pinzetou krychličku sodíku, kterou osušíme o filtrační papír a ostrým nožem z ní ukrojíme kousek o velikosti zrnka čočky. Zbytek kovu vrátíme pod ochranou kapalinu. Do krystalizační misky nalijeme do ½ destilovanou vodu a přikápneme lihový roztok fenolftaleinu pro zvýraznění pokusu ( není nezbytně nutný ). Ukrojený kousek sodíku položíme na nový filtrační papír, který následně položíme do krystalizační misk s vodou.

 

Reakce draslíku s vodou

Na filtrační papír vyndáme pinzetou krychličku draslíku, kterou osušíme o filtrační papír a ostrým nožem z ní ukrojíme kousek o velikosti zrnka čočky. Zbytek kovu vrátíme pod ochranou kapalinu. Do krystalizační misky nalijeme do ½ destilovanou vodu a přikápneme lihový roztok fenolftaleinu pro zvýraznění pokusu ( není nezbytně nutný ). Ukrojený kousek draslíku pak vhodíme do vody a pozorujeme jeho velmi bouřlivou reakci.

 

Reakce sodíku s peroxidem vodíku

Do stojanu upevněte křížovou svorku s držákem na zkumavky. Do držáku pak uchyťte U-trubici, do které odpipetujte 2-3ml 30% peroxidu vodíku. Na filtrační papír vyndáme pomocí pinzety krychličku sodíku, kterou osušíme a ostrým nožem z ní ukrojíme kousek o velikosti zrnka čočky. Zbytek kovu vrátíme pod ochrannou kapalinu. Zatemníme místnost a vhodíme ukrojený kousek sodíku do U-trubice. Pozor na velmi bouřlivou reakci !

 

Reakce sodíku se rtutí

Do stojanu upevněte křížovou svorku s držákem na zkumavky. Do držáku pak svisle uchyťte širokohrdlou zkumavku. Do zkumavky nalijte ze zásobní lahve 0,5cm silnou vrstvu kapalné rtuti. Celou aparaturu umístěte do digestoře a zapněte odsávání. Na filtrační papír si vyndejde pomocí pinzety krychličku sodíku a ukrojte z ní kousek o velikosti většího zrnka hrachu. Zbytek kovu vraťte pod kapalinu a ukrojený kousek vhoďte do rtuti. Sodík se rtutí míchejte tak dlouho, dokud nevyšlehne ze zkumavky plamen sodíku. Rychle vysuňte ze svorky držák i se zkumavkou a na filtrační papír vyklopte produkt reakce. Velmi měkký amalgám sodíku pak uchovejte pro jiné pokusy pod parafinovým olejem.

 

Reakce sodíku s ethanolem

Do misky na krystalizaci nalijte 100ml ethanolu a vhoďte do něj větší krychličku sodíku osušenou na filtračním papíře.

 

Hoření sodíku v kyslíku

Do digestoře umístíme aparaturu pro vývoj plynu. Do frakční baňky nasypeme 5g manganistanu draselného. V odměrném válci odměříme 30ml 3% peroxidu vodíku a nalijeme ho do dělící nálevky.Na filtrační papír vyndáme pomocí pinzety krychličku sodíku, ze které ukrojíme nožem kousek o velikosti zrnka čočky. Zbytek kovu vrátíme pod ochranou kapalinu. Do varné baňky na 500ml nasypeme malou vrstvu zeminy nebo písku, na který položíme ukrojený kousek sodíku. Do hrdla baňky zavedeme hadičku z vyvíjecí aparatury a započneme s vývojem plynu. Když se baňka naplní kyslíkovou mlhou, kápněte na sodík kapátkem 2-3 kapky vody. Sodík se vznítí a shoří svítivým žlutým plamenem.

 

Chemické jojo

Do digestoře si umístíme aparaturu složenou ze stojanu, držáku na zkumavky, křížové svorky a svisle upevnění zkumavky. Do zkumavky nalijeme 2cm vysokou vrstvičku vody a kápnemedo ní pár kapek fenolftaleinu pomocí kapátka. Do pipety pomocí pipetku nasajeme 2ml n – Hexanu a převrstvíme s ním vodu ve zkumavce. Na filtrační papír si vyndáme pomocí pinzety krychličku sodíku,ze které pomocí ostrého nože ukrojíme kousek o velikosti zrnka čočky. Tento kousek vhodíme do zkumavky a pozorujeme reakci. Zbytek kovu vrátíme ihned zpět do ochranné kapaliny.

 

Reakce draslíku s chlorem

Do kuželové baňky naplněné chlorem připraveným rozkladem kyseliny chlorovodíkové oxidem manganičitým, vhodíme kousek suchého draslíku a baňku zazátkujeme.

 

 

Slučování sodíku s bromem

Na síťku s drceným porcelánem položíme kuželovou baňku, do které nasypeme na dno vrstvu práškového azbestu. Takto připravenou baňku vložte do zapnuté digestoře a věnujte pozornost dalším přípravám. Na filtrační papír si pinzetou vyndejte krychličku sodíku a ukrojte z ní kousek o velikosti hrachového zrnka. Zbytek kovu vraťte pod ochrannou kapalinu a ukrojený kousek položte opatrně pinzetou do středu baňky na vrstvu azbestu. Do pipety s pipetíkem nasajte trochu kapalného bromu a pokapejte s ním okolí sodíku. Když se brom rozloží na husté hnědé dýmy, zazátkujte baňku. Dírkou v zátce protáhněte kapátko s vodou. Kápněte do baňky na sodík pár kapek vody a poodstupte

 

 

Reakce draslíku s peroxidem vodíku

Na filtrační papír si z ochranné kapaliny pomocí pinzety vyndáme malý kousek draslíku, ze kterého ukrojíme kousek o velikosti zrnka čočky. Do digestoře si položíme síťku s porcelánovým středem a na ní položíme kádinku na 500ml. Do kádinky nalijeme tolik 3% peroxidu vodíku, aby pokryl dno alespoň do výše 0,5 cm. Nyní již zbývá vhodit do peroxidu draslík a pozorovat reakci.